Giới thiệu


Từ khi được thành lập đến nay nhà trường đạt được các thành tích nổi bật như sau:

- Năm học 2012-2013: Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” QĐ số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2013.

- Năm học 2013-2014: Trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2013 – 2018 theo QĐ số 3100/QĐ-UBND, ngày 29/22/2013.

- Năm học 2015-2016: Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Năm học 2016-2017: Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Năm học 2018-2019: Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua số 3 các trường trung học phổ thông thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2018-2019”.

- Năm học 2019-2020: Trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tin tức

Tổng hợp những tin tức mới nhất của trường.


Hoạt động chuyên môn

Tổng hợp những hoạt động chuyên môn của trường.Thông tin cần biết

Tổng hợp những thông tin cần biết